Ime podjetja
Joras Center d.o.o.
Sedež podjetja
Ob železnici 7
1310 Ribnica
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 83 69 040
Faks:
+386 1 83 61 045
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice